Általános üzleti feltételek és adatvédelmi szabályzat

 
 
1. A megrendelések leadása a taskamindenkinet.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a http://taskamindenkinet.hu
webcímen. Telefonon, e-mailen leadott rendeléseket a szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A szerződéskötés csak magyar nyelven lehetséges.
2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja.
3. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő, terméktípustól függően a megfelelő jogszabály által meghatározott ideig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az ügyfél a szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).
7. ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
8. a Mindenkinet Kereskedelmi Kft. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.
9. a szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
10. A vásárolt áruk műtermi fényviszonyok között készültek ezért az árú valóságos fényviszonyok közötti színárnyalata esetenként eltérő lehet.
11. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek
12. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.
13. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.
Szállítási feltételek és költségek
 
A megrendelések kiszállítását az MPL (Magyar Posta Logisztika) futárszolgálat végzi.
Eladó kötelezettséget vállal, hogy  a visszaigazolás munkanap 14 óráig történő megérkezését követően még aznap 14 óra után pedig másnap a terméket az MPL futárszolgálatnak kiszállításra átadja.  Az MPL futárszolgálata az árú felvételét követően az első kézbesítést 1 munkanapon belül vállalja.
Kérjük,hogy rendeléskor munkaidőben azaz 08.0017.00 óra között elérhető kiszállítási címet és telefonszámot szíveskedjen megadni (akár a lakás, akár a munkahelyi címét, telefonszámát).
 
A megrendelt termékek kiszállítását az Eladó a MPL szolgáltatását igénybe véve végzi. Minden küldemény a szállítás alatt esetlegesen bekövetkezendő bármilyen káresemény ellen biztosítva van, a biztosítás költsége a megrendelt termék szállítási költségének részét képezi.
 
Abban az esetben, ha a küldemény kézbesítése első alkalommal nem jár sikerrel, az MPL írásbeli értesítő formájában tájékoztatja a címzettet erről a tényről. Ezt követően az MPL a következő 2 munkanapban ismét megkísérli a kézbesítést. Ha ez is sikertelen a küldemény visszaszállításra kerül az eladóhoz.
 
A szállítás díja és az utánvét díja 20.000,-Ft feletti rendelés esetén ingyenes, 20.000,-Ft alatti rendelés esetén pedig 1100 Ft csomagonként.
 
A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költséget is.
 
Áraink az ÁFÁT tartalmazzák.
Fizetési feltételek
 
A termék vételárárnak és a szállítási díjnak a megfizetése utánvéttel, vagy előzetes banki átutalással lehetséges.
 
Az utánvéttel való fizetés a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik, a MPL mindenkori üzletszabályzata szerint.
 
Előzetes banki átutalás esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását követően, amely tartalmazza a szállítási díjat is, az Eladó OTP Bank Zrt-nél vezetett 11709057-20001924 számú számlájára utalja át a vételárat. Eladó mindaddig nem köteles a szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nem érkezett.
 
A szállítás díja és az utánvét díja 20.000,-Ft feletti rendelés esetén ingyenes, 20.000,-Ft alatti rendelés esetén pedig 1100 Ft csomagonként.
Bankszámlaszámunk: 11709057-20001924
Név: Mindenkinet Kft.
Az elállás joga
A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:
A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog
a termék átvételét követően,
vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően
14 naptári napon belül gyakorolható.
A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a MIndenkinet Kft. köteles 14 napon belül visszaszolgáltatni, a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez esetben állni. A termék visszaküldésének költségén túl fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
Adatvédelmi szabályzat
 
 
A Mindenkinet Kft. az alábbi adatvédelmi és –kezelési elveket és politikát folytat, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen adatvédelmi szabályzat a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel - összhangban készült és célja hogy a taskamindenkinet.hu honlap látogatóit megismertesse a róluk gyűjtött adatok köréről, ezen adatok felhasználási módjáról valamint az adatok biztonságos kezeléséről.
Szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére biztosított, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
 
I. Ki kezeli a látogatói adatokat?
A www.taskamindenkinet.hu honlapját, valamint az összegyűjtött adatokat a MIndenkinet Kft. (székhely: 1181 Budapest, Benedek Elek utca 40/a.; elérhetőség: +36 (30) 624-1764 kezeli és felügyeli.
 
II. Az általunk gyűjtött adatok köre:
Promóciós jelentkezések, e-mailben vagy más csatornán folytatott kommunikáció vagy regisztráció (pl. hírlevél szolgáltatás), illetve előfizetést igénylő szolgáltatások esetén a www.taskamindenkinet.hu honlapon személyes adatok (név, születési dátum, személyi ig. szám, cím, nem, e-mail, telefonszám stb.) megadását kérhetjük. Személyes adataid kezeléséhez minden alkalommal a hozzájárulásodat kérjük.
 
III. Látogatói adatok felhasználása:
Adataid megadása önkéntes. Ha a kért személyes adatokat a részünkre megadod ezzel hozzájársz ahhoz, hogy ezeket az adatokat a Mindenkinet Kft. kizárólag az azonosításod/beléptetésed és a www.taskamindenkinet.hu honlapon való szolgáltatás előfizetésedhez, a hírlevél küldés zökkenőmentes lebonyolítása céljából kezelje.
A személyes adatokat a hatályban lévő adatvédelmi törvényeknek és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően rögzítjük, használjuk fel és védjük. Személyes adataidat elsődlegesen szolgáltatások nyújtása kapcsán használjuk fel, ide tartozhat például: szolgáltatásokkal, ajánlatokkal, és hírekkel kapcsolatos információk küldése e-mailben, postai úton vagy SMS-ben. Ezek az információk a taskamindenkinet.hu honlap és hozzá kapcsolódó szolgáltatási körrel és/vagy nagyon gondosan megválogatott kereskedelmi partnerei termékeivel, akcióival vagy közleményeivel lehetnek kapcsolatosak. Ilyen üzeneteket csak akkor küldünk, ha beleegyeztél abba, hogy ezeket az információkat tartalmazó e-mail-eket és/vagy SMS-eket és/vagy postai küldeményeket fogadod. A Mindenkinet. Kft.. a megadott adatokat látogatási statisztikáinak elemzése és látogatói preferenciák meghatározására mind általános, mind személyes szinten felhasználhatja, ám azokat a MIndenkinet kft.-hez nem köthető harmadik személyeknek előzetes hozzájárulásod nélkül nem adhatja ki. Tájékoztatunk, hogy amennyiben a jövőben nem kívánsz a fentiek szerinti e-mail-eket és/vagy SMS-eket és/vagy postai küldeményeket fogadni, úgy a rendeles@taskamindenkinet.hu e-mail címre küldött leveledben ezt kérheted. Adataid kizárólag a fenti célok eléréséhez szükséges ideig kezeljük.
 
IV. Látogatói adatok védelme
A Mindenkinet Kft. megteszi az ésszerűen elvárható technikai és szervezeti jellegű biztonsági intézkedéseket, hogy a honlap meglátogatásakor megadott személyes adataidat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Személyes adataid biztonságos hálózatokon tároljuk, és csak korlátozott számú, olyan személyek érhetik el azokat, akikre kivétel nélkül titoktartási kötelezettség vonatkozik. Felhívjuk figyelmed, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat adsz meg, fennáll annak a veszélye, hogy egy külső fél valamilyen módon megszerzi és felhasználja ezeket az adatokat. Bár a Mindenkinet Kft. minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a látogatók személyes adatainak védelme érdekében, nem tudja garantálni az interneten küldött adatok biztonságát, így minden ilyen adatküldés a látogató felelősségére történik.
  
V. Adatok továbbítása harmadik felek számára
A Mindenkinet Kft., érdekkörébe tartozó vállalatokon kívül harmadik felek számára semmilyen formában nem értékesítjük vagy adjuk tovább felhasználóink személyes adatait anélkül, hogy a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően ehhez előbb beleegyezésed nem kérnénk. Tájékoztatunk azonban, hogy adataid átadhatjuk olyan partnerek és egyéb felek számára, akik segítségünkre vannak a honlap tervezésében és működtetésében, a szolgáltatások teljesítésében (például nyeremények kiszállítása) vagy az adatok elemzésében. Ezek a harmadik személyek a személyes adataidat kizárólag a rájuk bízott feladat elvégzéséhez használják fel, és kötelezettséget vállalnak az adatok védelmére. A személyes adatokat ezen kívül kötelesek vagyunk kiadni a vonatkozó törvényi feltételek fennállása esetén is.
 
VII. Az adatok pontossága, helyesbítése, törlése, vagy leiratkozás
A Mindenkinet Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosan kerüljenek rögzítésre. Amennyiben a személyes adataidat helyesbíteni szeretnéd, kérünk hogy ezen igényed a rendeles@taskamindenkinet.hu e-mail címre küldött levélben jelezd. Egyúttal arra kérünk, hogy amennyiben személyes adataidban változás következik be, regisztrációd ennek megfelelően módosítsd. Tájékoztatunk, hogy regisztrációd bármikor törölheted, és bármikor leiratkozhatsz a Mindenkinet Kft.-től kapott e-mailekről vagy SMS-ekről, melyet szintén a fenti e-mail címre küldött leveleddel tehetsz meg. A Rád vonatkozó tárolt személyes adatokról – azonosításodat követően - tájékoztatást a fenti e-mail címen kérhetsz, illetőleg ugyanitt kérheted a Rád vonatkozó, tárolt adatok törlését is.
 
VIII. Az Adatkezelési szabályzat változásai
A jogszabályi környezet változása és egyéb okok miatt időről időre szükség lehet a jelen Adatkezelési szabályzat módosítására, ezért fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen változtatásokat saját belátásunk szerint elvégezzük, és egyben arra kérünk, hogy rendszeresen ellenőrizd a szabályzat tartalmát, hogy mindig tisztában lehess a www.taskamindenkinet.hu honlap használatának aktuális feltételeivel.
 
IX. Elérhetőségeink
Amennyiben a www.taskamindenkinet.hu honlappal, vagy a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban kérdésed vagy javaslatod van, kérünk, hogy írj a következő e-mail címre: redneles@taskamindenkinet.hu
 
X. Hozzájárulásod
A MIndenkinet Kft. honlapjának használatával magára nézve kötelezőnek fogadod el a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit. Amennyiben nem értesz egyet Adatvédelmi szabályzatunk tartalmával, kérünk ne add meg személyes adataid, és hagyd el a honlapot.
 
XI. Jogorvoslat lehetősége
A Mindenkinet Kft. mindent megtesz adataid biztonságos kezeléséért, azonban törvényi kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatunk, hogy amennyiben úgy érzed hogy bármely adatkezelésre vonatkozó törvényi kötelezettségünket megszegtük úgy módodban áll bírósághoz fordulni.
 
 
Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során
a) személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
b) különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;
c) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
e) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
f) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
i) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
j) automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
k) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése.
l) cookie (süti): A honlapra való látogatásaiddal kapcsolatos adatok gyűjtését úgynevezett cookie-k (magyarul: sütik) használatával végezzük. A cookie-k olyan szövegformátumú fájlok, melyek a honlap látogatásakor a felhasználó számítógépére kerülnek elmentésre. Amikor megnyitod webhelyünket, rögzítjük az úgynevezett "kattintási adatfolyamot" (látogatás napja, kiszolgáló címe, tartomány neve stb.). Ezek az adatok az általad megadott információkkal együtt lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a látogatók preferenciáit, és szolgáltatásainkat minél inkább a látogatók egyedi igényeihez igazíthassuk. A cookie-k ezenkívül felhasználónevek és jelszavak tárolására is alkalmasak. A cookie-k a böngészők súgóját követve letilthatóak, ám ezzel a honlap sok funkcióját nem tudod majd használni és a www.taskamindenkinet.hu honlap több érdekes tartalmát nem tudod majd élvezni.n nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.
A Mindenkinet Kft-nek jogában áll esetenként az alábbi vásárlási feltételeket módosítani, így minden vásárlás előtt újra el kell olvasni a www.taskamindenkinet.hu honlap vásárlási feltételeit. Ezek a módosítások az Interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben lévő Vásárlási Feltételek érvényesek. Érvényesített rendelés esetén Ön az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja.
A www.taskamindenkinet.hu weboldalon található összes tartalom, beleértve a termék képeket és termék leírásokat, a Mindenkinet Kft. kizárólagos tulajdona. Ezen tartalmak más fél általi kereskedelmi célú felhasználása tilos és jogi következményeket von maga után.
 
Kellemes vásárlást kívánunk!
 
Mindenkinet Csapata

A termék bekerült a kosárába!

Amennyiben most szeretné megrendelni,
kattintson a megrendelés gombra!
Megrendelés
Bezárás